Revitalizácia objektu Kysucký Lieskovec

Rekonštrukcia objektu Kysucké Nové Mesto

Bytový dom Krásno nad Kysucou

Viacgeneračný rodinný dom Salajňa 2, Stará Bystrica

Zvýšenie energetickej účinnosti stavby Domu kultúry Stará Bystrica - strecha

Rekonštrukcia strechy - Kultúrny dom Krásno nad Kysucou

Rodinné domy Oščadni

Zberný dvor, Tekovské Lužany

Rodinný dom Žilina

Mäsokombinát, Vozokany

Vysoká škola - Aula, Martin

Zateplenie bytového domu, Trnava

Obchodné priestory Čadca Potočná

 Búranie objektu Krásno nad Kysucou Struhy